• Imprimeix

Convalidació o renovació de la convalidació de la formació del personal aplicador de tatuatges, micropigmentacions i pírcings

3617 - Convalidació o renovació de la convalidació de la formació del personal aplicador de tatuatges, micropigmentacions i pírcings Departament de Salut web

Les funcions d'aplicador o aplicadora de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing només poden ser exercides per les persones que puguin acreditar, abans d'iniciar l'activitat, que reuneixen els requisits de formació corresponents.

La formació es pot adquirir en un centre de formació homologada pel Departament de Salut o es pot convalidar una activitat de formació ja realitzada, sempre que els continguts formatius siguin de característiques i durada equivalents als dels cursos homologats.

La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària pot convalidar, a l’efecte de l'exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, aquests cursos de formació autoritzats en altres comunitats autònomes del territori espanyol, sempre que els continguts d'aquests siguin equiparables.

Les persones que disposin de determinades titulacions reglades o puguin acreditar determinades competències poden exercir l'activitat sense haver de realitzar la formació específica ni haver de tramitar la convalidació.


La convalidació de les activitats formatives suposa, a instància de l’organisme o entitat organitzadora, la inscripció del personal aplicador habilitat per a l’exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing en el “Registre de les persones formades preceptivament per treballar com a professionals aplicadors de tatuatges, micropigmentacions i pírcings, per fer manteniment d’instal·lacions susceptibles de contaminar per legionel·la o per treballar amb aparells de bronzejat” adscrit al Departament de Salut.

Llegiu-ne més

Per emplenar correctament els formularis cal que els deseu, en format PDF, dins el vostre ordinador amb el nom que vulgueu i els obriu amb una versió actualitzada del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior). En cas de dubte consulteu les instruccions de configuració de l'Adobe Reader així com les de descàrrega de formularis PDF amb els diferents navegadors

Recordeu la carpeta on heu desat els fitxers. En cas de dubte, consulteu les recomanacions de seguretat disponibles a Tràmits gencat o truqueu al servei d'atenció telefònica del 012.

Avís important en el cas de la tramitació en paper: el formulari conté automatismes que mostren o amaguen determinada informació en funció de les opcions que hi trieu i, per tant, no visualitzareu alguns dels camps obligatoris que cal emplenar. Cal que l'empleneu amb l'ordinador, deseu els canvis i l'imprimiu posteriorment per a la seva presentació en paper

Data actualització 04.12.2017