• Imprimeix

Deduccions per inversions amb objectius de millora ambiental

9623 - Deduccions per inversions amb objectius de millora ambiental Departament de Territori i Sostenibilitat web

Les empreses que realitzen inversions en immobilitzat material consistent en instal·lacions destinades a la protecció del medi ambient, poden deduir un percentatge de l'impost de societats.

El percentatge deduïble de la quota íntegre de l’impost per inversions destinades a la protecció del medi ambient era del 10% de l’import total de la inversió. Aquest tant per cent es va mantenir constant fins el 2006, moment en que, amb l’aparició de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, es va anar reduint dos punt cada exercici. Al 2010 aquest percentatge era del 2%. 

Amb la Llei d’Economia Sostenible 2/2011, el percentatge es va veure incrementat a un 8% per les inversions realitzades al període impositiu iniciat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

D'acord amb l'article 92 de l'esmentada Llei, a partir de l'1 de gener de 2011:

  • Si l’inici del període impositiu és anterior a l’entrada en vigor de la Llei d’Economia Sostenible, es podran aplicar una deducció del 8% les inversions realitzades a partir de l’1 de gener de 2012. En aquest cas, les inversions posades en funcionament al 2011 tindran dret únicament a una deducció del 2%.
  • Si l’inici del període impositiu és posterior a l’entrada en vigor de la Llei d’Economia Sostenible (6 de març de 2011), les inversions realitzades en aquest període tindran dret a una deducció del 8%.

Amb la publicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, que va entrar en vigor en data 1 de gener de 2015, les inversions amb objectius de millora ambiental deixen de ser objecte de deducció fiscal. Tenint en compte aquesta modificació, les inversions posades en funcionament a partir de l’1 de gener de 2015 no podran ser objecte de certificació de convalidació d’inversions per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.09.2018