• Imprimeix

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social

10162 - Ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses d’economia social Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Ajuts en forma de garantia a les empreses de l'economia social per a inversions en immobilitzat material o immaterial, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb el sector públic.

Llegiu-ne més

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 6 de novembre de 2018 fins el 31 de desembre de 2019.

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya següents:

  • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
  • Les societats laborals.
  • Les federacions de les entitats de l'economia social.
  • Les societats agràries de transformació.
  • Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
  • Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques previstes.
  • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Què necessiteu fer?

Data actualització 06.11.2018