• Imprimeix

Llicència comercial

9610 - Llicència comercial Departament d'Empresa i Coneixement web

Han de sol·licitar llicència comercial:

  • Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m2 i les seves ampliacions quan la superfície de venda sigui igual o superi, abans o després de l'ampliació, els 2.500 m2.
  • Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800 m2 i inferior a 2.500 m2 que se situïn fora de la trama urbana consolidada (TUC), quan s'acullin a l'excepció prevista a l'article 9.3.a) i 9.3.b).
  • Les noves implantacions i els canvis d'activitat dels establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 5.000 m2 i les seves ampliacions quan, abans o desprès de l'ampliació, s'iguali o superi aquesta superfície de venda.  
Llegiu-ne més

Als titulars o promotors dels establiments esmentats, sempre que els establiments estiguin ubicats a Catalunya i realitzin una activitat comercial.

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.08.2017