• Imprimeix

Mediació en contextos familiars i civils

8771 - Mediació en contextos familiars i civils Departament de Justícia web

La mediació és un mètode extrajudicial de gestió de conflictes en què les parts són protagonistes de la gestió i la resolució de les seves discrepàncies. Es caracteritza per la intervenció d'una tercera persona imparcial i experta, el mediador, que facilita un espai de diàleg on les parts poden tractar les seves discrepàncies de forma col·laborativa i arribar a acords satisfactoris per a tots. La mediació es pot iniciar abans d'obrir la via judicial i també durant el procés judicial o una vegada finalitzat, ja sigui per iniciativa directa de les parts o a instància del jutge o per derivació de diferents professionals (tècnics dels serveis socials), sempre que les parts mostrin la seva voluntat de dur a terme la mediació, que es pot aplicar a l'àmbit familiar i al civil.

Llegiu-ne més
  • A famílies que requereixin la figura d'una persona mediadora per assolir decisions conjuntes sobre temes familiars i solucionar conflictes relacionals i de convivència (mediació familiar).
  • A grups de persones, en l’esfera civil, que requereixin la figura d’una persona mediadora per solucionar conflictes relacionals i de convivència sorgits en l’àmbit de les organitzacions, en les relacions de veïns o comunitàries o en qualsevol altre àmbit del dret civil (mediació civil).
Què necessiteu fer?

Data actualització 29.11.2017