• Imprimeix

Producció integrada (PI)

11057 - Producció integrada (PI) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

La producció integrada es pot definir com un sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient, minimitzant l’ús de productes agroquímics, optimitzant els mètodes de producció i disminuint els residus.

  • Els/les agricultors/ores poden col·locar l'etiqueta identificativa, la marieta, en rebre l'autorització del Consell Català de la Producció Integrada, sempre que prèviament hagin obtingut certificació a través una entitat de control i certificació.
  • El personal tècnic (amb el qual han de comptar obligatòriament tots els operadors productors i elaboradors) pot fer els cursos per a tècnics responsables de producció integrada o bé sol·licitar l'homologació de la formació, si pot acreditar una experiència de més de 4 anys en producció integrada.
  • Les empreses fitosanitàries també poden demanar la incorporació dels seus productes a la producció integrada.
Llegiu-ne més
  • A agricultors/ores que es vulguin incorporar al règim de producció integrada i vulguin utilitzar el seu distintiu de garantia (logotip de PI)
  • Al personal que vulgui prestar els serveis com a tècnic/a.
Què necessiteu fer?

Data actualització 07.02.2018