• Imprimeix

Proves de competència professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers

8857 - Proves de competència professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers n Departament de Territori i Sostenibilitat web

Per obtenir el certificat de competència professional per al transport interior i internacional de mercaderies i per al de viatgers, cal superar les proves que convoca la Direcció General de Transports i Mobilitat. La convocatòria d'aquestes proves es realitza almenys una vegada l'any.

Llegiu-ne més

Lloc, data i hora de la primera convocatòria de proves i data i hora de la segona > Anar a: Inscriure's a les proves > Altres informacions

- De l'1 de febrer al 15 de març de 2018, nou període d’inscripció a la primera convocatòria de proves > Anar a Inscriure's a les proves > PAS 1. Inscriure's

A les persones que vulguin desenvolupar l'activitat de transport públic de mercaderies per carretera, dins el territori estatal i internacional, i que no disposen del certificat de competència professional per al transport de mercaderies per carretera d'acord amb els termes previstos a la normativa estatal.

Què necessiteu fer?

Data actualització 28.02.2018