• Imprimeix

Reconeixement i revisió del grau de la discapacitat

8726 - Reconeixement o revisió del grau de la discapacitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat 

Llegiu-ne més

A persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària, en la forma o dins del marge que es considera normal. Aquestes malalties han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.04.2018