• Imprimeix
Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI)

Actualitzar les dades del Registre

Actualitzar les dades del Registre 8428 - Registre electrònic d'Empreses licitadores (RELI) Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Tota la de caràcter general o relativa a la solvència que o bé s'hagi modificat, o bé que s'hagi d'actualitzar. Se n'ha d'aportar l'original i una còpia.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Si es tenen dubtes sobre quins són els documents i les dades que s'han d'incorporar a l'expedient, es pot trucar el 012, consultar web del RELI, consultar les preguntes freqüents, dirigir-se a qualsevol oficina de gestió empresarial (OGE) o bé fer la consulta a la bústia de contacte de la Generalitat de Catalunya.