• Imprimeix

Subvencions per implantar i renovar sistemes voluntaris de gestió ambiental (EMAS)

8681 - Subvencions per implantar i renovar sistemes voluntaris de gestió ambiental (EMAS) Departament de Territori i Sostenibilitat web

En concret són objecte de la subvenció:

  • Sistemes de gestió ambiental d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (Reglament EMAS), i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat.
Llegiu-ne més
  • A persones jurídiques privades o públiques.
  • Ens locals, associacions d'ens locals i els seus organismes autònoms.
  • Fundacions i altres entitats sense fi de lucre.
Què necessiteu fer?

Data actualització 09.05.2018